ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.
- Data publikacji strony internetowej: 2009-02-08
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
- strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
- część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
- Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-27
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kramek, e-mail:  , telefon: 552482441. 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- w skazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk
E-mail: 
 
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Budynek administracyjny: Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk
Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Urząd nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Zamojcin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-27 12:09:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kramek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-27 12:14:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kramek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-29 12:07:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »